Warsztaty ze Studenckim Kołem Naukowym

11.12.2018

Obrazek

W dniu 5 grudnia 2018 r. klasa III C uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez Studenckie Koło Naukowe Antropologów „Juvenis”, które działa przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Koło zajmuje się badaniami antropologicznymi pozwalającymi na określenie warunków życia populacji pradziejowych, antropogenezą, kryminalistyką.

Tematem warsztatów było rozpoznawanie płci człowieka na podstawie analizy układu kostnego. Studenci w bardzo ciekawy sposób przeprowadzili zajęcia, podczas których uczniowie mogli zastosować w praktyce wiedzę zdobytą na lekcjach biologii. Młodzież została także zapoznana z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Przyrodniczego oraz możliwościami rozwoju i tematyką badań prowadzonych przez studenckie koła naukowe.

Organizatorem i koordynatorem zajęć była pani Agnieszka Nowak. Uczniami opiekował się pan Wojciech Jaśkiewicz – wychowawca klasy.

warsztaty