Szkoła w Chmurze Microsoft

15.05.2018

Obrazek
Miło jest nam zakomunikować, że Dyrektor ds. Edukacji Microsoft Polska oraz Manager Programu Microsoft dla Edukacji Microsoft Polska przekazały dyrekcji, kadrze pedagogicznej i uczniom naszego Liceum certyfikat oraz list gratulacyjny. Zostaliśmy wyróżnieni jako SZKOŁA W CHMURZE MICROSOFT.

Po dwóch latach od przystąpienia do programu I LO zostało zaliczone przez Microsoft do grona najbardziej innowacyjnych szkół na świecie.

Tablica - dyplom została powieszona na eksponowanym miejscu na parterze budynku. Jesteśmy dumni z wyróżnienia!

Oto fragment pisma:

„W Microsoft wierzymy, że największy wpływ na rozwój edukacji i uczniów ma nowoczesna szkoła, którą tworzą zaangażowani oraz innowacyjni nauczyciele, pedagodzy i dyrekcja szkoły. Program Szkoła w Chmurze Microsoft to społeczność szkół, które są zaangażowane w transformację cyfrową edukacji. Te szkoły wyróżniają się innowacyjnymi metodami uczenia oraz uczenia się z wykorzystaniem technologii Microsoft. Są także inspiracją dla innych szkół oraz nauczycieli do nieustannego doskonalenia się.”


Certyfikat Szkoła w Chmurze Microsoft