Certyfikat za „Lepszą Szkołę”

31.10.2017

Obrazek
Otrzymaliśmy certyfikat za udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła”.

Opiekunem projektu w roku szkolnym 2016/2017 był pan Zbigniew Masłowski – nauczyciel matematyki.

lepszaSzkola