Rekrutacja - szkoły podstawowe

Oferta naszego Liceum na rok szkolny 2019/2020
po szkole podstawowej:

I A - klasa matematyczno-informatyczna

wychowawca - mgr Piotr Widziewicz
- nauczyciel języka angielskiego


 • rozszerzone programy nauczania:
  • matematyka
  • informatyka
  • przedmiot do wyboru od drugiej klasy: język angielski lub fizyka* lub chemia*
 • pierwszy język obcy: język angielski
 • drugi język obcy: język niemiecki lub język francuski
 • punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów:
  • język polski
  • matematyka
  • informatyka
  • język obcy
 • kierunki studiów, na które możesz się dostać po ukończeniu tej klasy:
  • matematyka
  • informatyka
  • wszystkie kierunki politechniczne
  • wszystkie kierunki ekonomiczne

*przedmiot będzie realizowany po zebraniu się międzyklasowej grupy 20 uczniów


>> Dodatkowe wiadomości o klasie <<I B - klasa humanistyczna z edukacją medialną i prawną

wychowawca - mgr Joanna Piskorska-Gomoliszek
- nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie


 • rozszerzone programy nauczania:
  • język polski
  • historia
  • przedmiot do wyboru od klasy drugiej: wiedza o społeczeństwie lub język angielski* lub biologia*
 • pierwszy język obcy: język angielski
 • drugi język obcy: język niemiecki lub język francuski
 • punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów:
  • język polski
  • matematyka
  • historia
  • wiedza o społeczeństwie
 • kierunki studiów, na które możesz się dostać po ukończeniu tej klasy:
  • prawo
  • stosunki międzynarodowe
  • politologia
  • europeistyka
  • historia
  • historia sztuki
  • socjologia
  • psychologia
  • filologie nowożytne
  • filologia polska
  • dziennikarstwo

*przedmiot będzie realizowany po zebraniu się międzyklasowej grupy 20 uczniów


>> Dodatkowe wiadomości o klasie <<I C – klasa biologiczno-chemiczna z edukacją medyczną

wychowawca - mgr Beata Stempek
- nauczyciel biologii


 • rozszerzone programy nauczania:
  • biologia
  • chemia
  • przedmiot do wyboru od klasy drugiej: matematyka lub fizyka* lub język angielski*
 • pierwszy język obcy: język angielski
 • drugi język obcy: język niemiecki lub język francuski
 • punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów:
  • język polski
  • matematyka
  • biologia
  • chemia
 • kierunki studiów, na które możesz się dostać po ukończeniu tej klasy:
  • medycyna
  • farmacja
  • biotechnologia
  • inżynieria genetyczna
  • biologia molekularna
  • inżynieria żywienia
  • ochrona środowiska
  • dietetyka

*przedmiot będzie realizowany po zebraniu się międzyklasowej grupy 20 uczniów


>> Dodatkowe wiadomości o klasie <<Klasa I D – matematyczno-przyrodnicza

wychowawca - mgr Agnieszka Selwat
- nauczyciel matematyki


 • rozszerzone programy nauczania:
  • matematyka lub biologia
  • fizyka lub geografia
  • przedmiot do wyboru od drugiej klasy: język angielski lub chemia*
 • pierwszy język obcy: język angielski
 • drugi język obcy: język niemiecki lub język francuski
 • punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów:
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy
  • fizyka lub chemia lub biologia lub geografia
 • kierunki studiów, na które możesz się dostać po ukończeniu tej klasy:
  • matematyka
  • wszystkie kierunki politechniczne
  • wszystkie kierunki ekonomiczne
  • farmacja
  • fizjoterapia
  • kosmetologia
  • terapia zajęciowa
  • turystyka i rekreacja
  • wychowanie fizyczne
  • usługi rekreacyjne i relaksacyjne
  • dietetyka
  • biotechnologia
  • leśnictwo
  • ratownictwo medyczne
  • inżynieria środowiska
  • geografia
  • geologia
  • geodezja
  • gospodarka przestrzenna

*przedmiot będzie realizowany po zebraniu się międzyklasowej grupy 20 uczniów


>> Dodatkowe wiadomości o klasie <<