z wizytą w siedzibie google

30.09.2014

Obrazek
30 września 2014 r. dziewczęta z klas matematycznych naszego Liceum uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez Google Polska w ramach program Mind the Gap.

To program edukacyjny, którego celem jest popularyzacja przedmiotów ścisłych wśród dziewcząt (III klasa gimnazjum, I klasa liceum i technikum) oraz zachęcenie ich do podjęcia studiów technicznych lub matematyczno-przyrodniczych. Program realizowany jest poprzez jednorazowe spotkanie. Odbyło się ono w krakowskim biurze Google Poland Sp. z o.o. przy ul. Rynek Główny 12.

Dziewczęta obejrzały prezentację techniczną, dotyczącą jednej z technologii Google, wygłoszoną przez panią inżynier, krótką prezentację na temat wpływu zróżnicowanego składu zespołu na jego efektywność i jakość dostarczanych produktów, dowiedziały się jak wygląda dzień pracy inżyniera, obejrzały demonstrację obrazującą na prostym przykładzie, na czym polega programowanie oraz uczestniczyły w panelu dyskusyjnym, podczas którego na ich pytania odpowiadali inżynierowie Google (kobiety i mężczyźni). Bardzo atrakcyjne okazało się zwiedzanie biura Google.

Program prowadzony jest od 5 lat przez Google Israel Ltd. w Tel Avivie, gdzie spotkania przeprowadzono z ponad 4000 dziewcząt ze 100 szkół w 42 miastach. Spośród dziewcząt uczestniczących w spotkaniach w Tel Avivie 40% wybrało informatykę jako przedmiot wiodący w liceum. Z dziewcząt z naszego Liceum, które przed spotkaniem nie chciały uczyć się informatyki, 57% zmieniło zdanie po spotkaniu. W Polsce program został uruchomiony we wrześniu 2013 r.

Wyjazd zorganizowały: mgr Romualda Laskowska i mgr Barbara Obremska.