Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Wiedzy o Społeczeństwie

15.12.2021

Obrazek

Oskar Sobczyk i Bartosz Zawicki – uczniowie z klasy III Bp humanistycznej z edukacją medialną i prawną - zakwalifikowali się do zawodów okręgowych 63. edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, a także do zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie.

Opiekunem uczniów jest pani Joanna Piskorska-Gomoliszek – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Gratulujemy!