Obóz naukowo-treningowy MAP 

21.11.2021

Obrazek

W dniach 18-20 listopada 2021 r. 31 uczniów z klas matematyczno– informatycznych przebywało w Stroniu Śląskim na obozie naukowo-treningowym projektu Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu.

Pobyt na obozie stworzył warunki do nabycia nowych umiejętności, a także współpracy i wymiany doświadczeń z innymi pasjonatami programowania.

  Czas wypełniały uczestnikom zajęcia z programowania w języku C++, wykłady oraz turnieje programistyczne. Uczniowie poznali drzewa przedziałowe, ćwiczyli wykorzystanie tablic dwuwymiarowych i pętli zagnieżdżonych oraz omawiali zadania z Olimpiad Informatycznych.

Dzień uczestnicy obozu rozpoczynali śniadaniem, po którym odbywał się contest. Następnie brali udział w omówieniu zadań, a po obiedzie mieli czas na uzupełnienie i poprawienie kodów. Wieczory spędzali na wykładach i ćwiczeniach.

Zajęcia prowadzone były na dwóch poziomach;

podstawowym – dla uczniów klas pierwszych i drugich,

zaawansowanym – dla uczniów klas trzecich, przygotowujących się do pierwszego etapu OI i konkursów algorytmicznych.

Prowadzącymi zajęcia byli studenci informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – Absolwenci naszego Liceum – Bartosz Jaśkiewicz i Andrzej Tkaczyk.

Na koniec obozu każdy otrzymał pamiątkowy dyplom. Przyznane zostały nagrody indywidualne i drużynowe, m. in. tytuły Top Coder, które otrzymali Emilia Morawska z klasy II A oraz Marcin Nogaj z klasy III Ag.

Opiekę nad uczniami sprawowały panie Barbara Obremska – nauczyciel matematyki i Anna Borowiec – nauczyciel informatyki.

Obóz dofinansowała Fundacja Rozwoju Informatyki w ramach programu rządowego „Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029”.