Stypendystki Prezesa Rady Ministrów

12.10.2021

Obrazek

Oliwia Jarosz – uczennica z klasy III Cp – biologiczno-chemicznej z edukacją medyczną – uzyskała najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego 2020/2021 wśród uczniów 4-letnego Liceum. Natalia Moskwa – maturzystka z klasy III E – przyrodniczej z edukacją prozdrowotną – uzyskała najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego 2020/2021 wśród uczniów 3-letnego Liceum.

Uczennice otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów za najwyższe średnie ocen w szkole.

Serdecznie gratulujemy!