„Nowy Napis” w bibliotece szkolnej

19.05.2021

Obrazek

Nasze Liceum otrzymało po raz kolejny prezent od Instytutu Literatury w postaci Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat”.

Dziesiąty numer poświęcony został Stanisławowi Lemowi – czołowemu przedstawicielowi światowej science fiction, autorowi uniwersalnie kanonicznemu, którego książki stawały się hollywoodzkimi filmami, bestsellerami, lekturami szkolnymi. Imiona jego bohaterów nadaje się ciałom niebieskim. Mając na uwadze tę wszechstronność, w Roku Lemowskim (do ustanowienia którego pretekstem była setna rocznica urodzin pisarza przypadająca w 2021 roku), autorzy spróbowali w numerze „Nowego Napisu” przyjrzeć się twórczości Lema z kilku różnych perspektyw

Wraz z kwartalnikiem zostały opublikowane trzy monografie:

  1. „Rzeka, która cierpi”. O twórczości Czesława Miłosza – Lech Giemza
  2. „Żyć dla pisania prawdy”. O twórczości literackiej Janusza Krasińskiego – Agata Kłopotowska
  3. „Przeciw entropii, przeciw arkadii. O pisarstwie Zygmunta Haupta - Andrzej Niewiadomski.