Dbamy o nasz zasięg

31.03.2021

Obrazek

Nasze Liceum przystąpiło do programu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo Fundacji „Dbam o Mój Zasięg”. Jest to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu.

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo pozwoli nam:

  1. Podnieść bezpieczeństwo i higienę cyfrową naszych uczniów.
  2. Realizować tematyczne diagnozy szkolne.
  3. Budować szkolną profilaktykę e-uzależnień.
  4. Tworzyć szkolne zasady korzystania ze smartfonów.
  5. Wpływać na rozwój inspirującej przestrzeni edukacyjnej.
  6. Realizować społecznie odpowiedzialne projekty.
  7. Tworzyć kreatywne życie offline i dbać o realne więzi.
  8. Dzielić się z innymi szkołami i tworzyć wspólnotę szkół.

Jesteśmy wśród 500 szkół w kraju i 32 szkół na Dolnym Śląsku, które przystąpiły do programu.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Pani Anna Borowiec – nauczyciel informatyki.