Praca zdalna do 11 kwietnia

23.03.2021

Obrazek

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczniowie I LO od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. kontynuują naukę w systemie zdalnym.