Oliwia szefową Rady Wolontariatu

11.03.2021

Obrazek

W dniu 10.03.2020 r., po wyborach do Prezydium Parlamentu Uczniowskiego, odbyło się spotkanie dyrektora szkoły z pełnym składem nowego Prezydium PU. W spotkaniu uczestniczyła również Oliwia Jarosz z II Cp – kandydatka w wyborach, której Prezydium PU zaproponowało funkcję przewodniczącej Rady Wolontariatu.

Przypominamy wszystkim uczniom zapisy Statutu, Rozdział 3 Organy Liceum:

Paragraf 56

1. Parlament Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem Liceum podejmuje działania z zakresu wolontariatu.  

2. Parlament Uczniowski może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.  

3. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.  

4. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna, a w przypadku uczniów niepełnoletnich wymaga zgody rodziców.  

5. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:  

1) świadczyć pomoc ludziom starszym;  

2) udzielać zorganizowaną pomoc uczniom w nauce;  

3) uczestniczyć w działalności charytatywnej.  

6. Do zadań Rady Wolontariatu należy:  

1) rozpoznawanie potrzeb na działalność wolontariuszy;  

2) analizowanie ofert składanych do Liceum w zakresie udzielania pomocy lub świadczenia pomocy;  

3) opiniowanie i wybór ofert złożonych w Liceum.

 

Gratulujemy Oliwii!