„Wielka Sowa” dla klasy 3D

01.03.2021

Obrazek
Nagrodę - "Wielką Sowę" - za najwyższe miejsce w rywalizacji otrzymała klasa 3D.

Punktacja:

KLASA PUNKTY
1A 3800
1B 1345
1C 3099
1D 669
1E 982
2Ag 1054
2Bg 2494
2Cg 1744
2Dg 2452
2Eg 697
2Ap 3191
2Bp 2919
2Cp 2998
2Dp 4146
2Ep 2184
3A 2096
3B 2599
3C 180
3D 4678
3E 4163

I miejsce: klasa 3D – 4678 pkt.
II miejsce: klasa 3E – 4163 pkt.
III miejsce: klasa 2Dp – 4146 pkt.
Najwięcej punktów za współpracę z Parlamentem Uczniowskim otrzymała klasa 3A.
Tak wygląda sytuacja po I semestrze roku szkolnego 2020/2021.
Gratulujemy!