I LO BRĄZOWĄ EUROPEJSKĄ SZKOŁĄ PRAWORZĄDNOŚCI RP 2021 r.

15.03.2021

Obrazek

Oto pismo skierowane do naszej szkoły od przewodniczącego Kapituły:

„W imieniu Wysokiej Kapituły X Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego Europejskich Szkół Praworządności RP 2021 roku, pragnę serdecznie pogratulować Dyrekcji, nauczycielom i uczniom Państwa Szkoły sukcesów w olimpiadach społeczno-prawnych, co „zaowocowało” zajęciem wysokiego miejsca w Polsce w X Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności RP 2021 roku, uzyskując status BRĄZOWEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2021 r.
Tym samym Państwa Szkoła, uzyskując status Szkoły Brązowej, ma prawo posługiwać się tym mianem i zamieszczać logo Szkoły Brązowej jako placówki, w której edukacja społeczna, europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka i/lub historyczna stoi na wysokim poziomie.
Serdecznie gratulujemy!”

 

Przypominamy, że przygotowaniem uczniów do olimpiad społeczno-prawnych w naszym Liceum zajmuje się pani Joanna Piskorska-Gomoliszek.