„Nowy Napis” – warto przeczytać

15.03.2021

Obrazek

Nasze Liceum otrzymało od Instytutu Literatury dziewiąty numer Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat.” Został on poświęcony literaturze rosyjskiej.

Do Kwartalnika dołączone zostały następujące książki:

  • „Rzeczy niepokój”. O twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego” – Hanny Kryńskiej
  • „Wilcze tropy. O twórczości Mariusza Wilka” – Moniki Krajewskiej
  • „Inaczej przeżyta nowoczesność. O pisarstwie Andrzeja Bebkowskiego” – Macieja Nowaka.