Zdalne nauczanie do 28 marca

14.03.2021

Obrazek

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczniowie I LO od dnia 15 marca 2021 do 28 marca 2021 r. kontynuują naukę w systemie zdalnym.