I LO laureatem konkursu dobrych praktyk

20.02.2021

Obrazek

Nasze Liceum wzięło udział w Konkursie dobrych praktyk wykorzystania technologii w nauczaniu w ramach Projektu „Lekcja:Enter".

Kapituła Konkursu wyróżniła naszą szkołę w kategorii praktyki instytucjonalnej, organizacyjnej pozwalającej na wykorzystywanie TIK w procesie kształcenia.

Oto uzasadnienie:

„Za wytrwałe, od wielu lat, wprowadzanie TIK do praktyki szkolnej w ramach kompleksowych działań pod hasłem „Szkoła wielu możliwości - I LO w chmurze”.

Uwagę członków Kapituły zwróciło szerokie, w skali szkoły, stosowanie narzędzi TIK w pracy dydaktycznej i wychowawczej, w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przy realizacji innowacji pedagogicznych (programów autorskich) takich jak warsztaty matematyczno-algorytmiczne, warsztaty dziennikarskie, warsztaty społeczno-prawne, laboratoryjne warsztaty chemiczne, podstawy architektury, a także podczas zajęć pozalekcyjnych – przedmiotowych kół olimpijskich, warsztatów maturalnych, w formule stacjonarnej, jak i zdalnej. Doceniono partycypacyjny sposób  decydowania o wprowadzaniu nowych rozwiązań z udziałem Parlamentu Uczniowskiego i Rady Rodziców, nowatorski sposób dzielenia się wiedzą z innymi szkołami w regionie poprzez organizację konkursu informatycznego oraz innowacyjny sposób wykorzystywania TIK w pracy biblioteki szkolnej.

Do Konkursu włączyła Liceum pani Anna Borowiec – nauczyciel informatyki i matematyki.