Kolejna edycja programu edukacyjnego Bezpieczny Dolnoślązak

31.01.2021

Obrazek

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kontynuuje działania w ramach Programu Edukacyjnego pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego celem jest podnoszenie świadomości dolnośląskich uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Dotychczas działania wśród osób najmłodszych, prowadzone były w ramach zajęć praktyczno-dydaktycznych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Tegoroczna edycja programu „Bezpieczny Dolnoślązak” kładzie szczególny nacisk na edukację w sferze ochrony danych osobowych w nauczaniu zdalnym oraz pracy zdalnej. Nowa edycja programu podobnie jak poprzednia, skierowana jest do uczniów i nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska oraz rodziców i wszystkich innych osób, które podczas nauki i pracy zdalnej korzystają ze sprzętu, urządzeń i połączeń w systemach teleinformatycznych.


Adresaci programu:

Uczniowie i nauczyciele z przedszkoli, szkół, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych z terenu Dolnego Śląska oraz rodzice i wszystkie inne osoby, które podczas nauki i pracy zdalnej korzystają ze sprzętu, urządzeń i połączeń w systemach teleinformatycznych.

Organizator programu:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Realizator programu:

Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.