Nauka zdalna trwa nadal

30.01.2021

Obrazek

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 1 do 14 lutego 2021 r. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.