Po feriach zdalne nauczanie

15.01.2021

Obrazek

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 18 do 31 stycznia 2021 r. zajęcia nadal będą realizowane w formie zdalnej.