„Razem na Święta” 2020 

17.12.2020

Obrazek

Nasze Liceum weźmie udział w projekcie „Razem na Święta”. To akcja MEN, w której Ministerstwo zachęca uczniów do niesienia pomocy innym.

„Chcemy, aby działania realizowane często w ramach szkolnych klubów i kół wolontariatu zostały wzmocnione w okresie przedświątecznym, kiedy szczególnie wiele osób czeka na pomoc i wsparcie. Zależy nam jednocześnie na budowaniu wspólnot i umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.


Ze względu na stan epidemii działania realizowane w ramach akcji „Razem na Święta” powinny mieć bezpieczny i odpowiedzialny charakter. Ważne jest zachowanie dystansu społecznego oraz postępowanie zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.”


Zapraszamy do udziału! 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji