Kolejny „Nowy Napis” w bibliotece szkolnej

06.11.2020

Obrazek

Nasze Liceum otrzymało kolejny prezent od Instytutu Literatury w postaci Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat.”

Wraz z bieżącym numerem pisma zostały opublikowane trzy monografie krytycznoliterackie:

  1. „Poeta niemodny. O twórczości poetyckiej Jana Lechonia” – Wacława Lewandowskiego

  2. „Wierszem zbawić ludzkość. Poezja Anny Świerczyńskiej” – Bartosza Małczyńskiego

  3. „Między bytem a niebytem.O twórczości Leszka Elektorowicza” – Katarzyny Wójcik
    i Wojciecha Kudyba.