Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

15.10.2020

Obrazek

Weronika Krystian – aktualnie z klasy III B – humanistycznej z edukacją medialną i prawną – uzyskała najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego 2019/2020 wśród uczniów 3-letnego Liceum.
Oskar Sobczyk – aktualnie z klasy II B – humanistycznej z edukacją medialną i prawną – uzyskał najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego 2019/2020 wśród uczniów 4-letnego Liceum.

 

Uczniowie uzyskali Stypendium Prezesa Rady Ministrów za najwyższe średnie ocen. Serdecznie gratulujemy!