Dzień Polskiego Państwa Podziemnego

29.09.2020

Obrazek

W dniu 28 września 2020 r. - zgodnie z wieloletnią tradycją naszej szkoły - obchodziliśmy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego.

Pierwszym punktem obchodów było przygotowanie (już 25 września) wystawy tematycznej poświęconej bohaterom Polski Podziemnej. Wykorzystano współczesne zdjęcia żyjących jeszcze  uczestników konspiracji i Powstania Warszawskiego, które zestawione zostały z fotografiami sprzed kilkudziesięciu lat. Wymowa tej ekspozycji nikogo nie pozostawia obojętnym. Klasy humanistyczne przygotowały koncert „(Nie)zakazanych piosenek.” Piosenki z lat okupacji śpiewała klasa I B, a więc w skromniejszym gronie w porównaniu z ubiegłymi laty. Koncertowi towarzyszył wykład połączony z prezentacją o Polskim Państwie Podziemnym, który przygotowała klasa II B. Mamy nadzieję, że w przyszłości zorganizujemy jeszcze wielki koncert na 150 lub 200 osób śpiewających „Serce w plecaku”, „Hej, chłopcy bagnet na broń”, „Warszawskie dzieci”, „Pałacyk Michla”, „Siekiera, motyka …”. Organizatorzy obchodów: klasa II Bp z wychowawczynią – panią Joanną Piskorską-Gomoliszek.