Jubileusz TPD

28.09.2020

Obrazek
W dniu 26 września 2020 r. w Centrum Widowiskowo-Konferencyjnym PWSZ w Legnicy odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 75-lecia TPD.

Na tę okoliczność wydano publikację „75 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Dolnym Śląsku. Studium Historyczno-Biograficzne” oraz nadano nowy sztandar Dolnośląskiemu Oddziałowi Regionalnemu TPD.

Pani dyrektor Halina Tamioła i pan Robert Wójcicki otrzymali Medal Wdzięczności Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego za okazywane dzieciom serce, pomoc i dobro.