Absolwentka I LO Laureatką Legnickiej Książki Roku

23.09.2020

Obrazek
Karolina Kuszyk - absolwentka naszej szkoły, została Laureatką Legnickiej Książki Roku 2019 za książkę „Poniemieckie”. Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się w Akademii Rycerskiej w dniu 23.09.2020 r.
Pani Kuszyk jest autorką, dziennikarką i tłumaczką literatury. Od 2004 r. mieszka w Berlinie. Skończyła polonistykę i germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała również na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Była stypendystką DAAD na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Współpracuje z wieloma wydawnictwami, np. WAB, Czarne, Książka i Prasa, MUZA, PWN, VliegenVolk, a także z polsko-niemieckimi instytucjami wymiany kulturalnej. Uczestniczy w polsko-niemieckich projektach literackich. Od 2010 r. jest stałą felietonistką czasopisma „Notes Wydawniczy” – pisze o nowościach na niemieckim rynku wydawniczym i prowadzi rubrykę autorską pt. „Tłumacze polecają”. Debiutowała wyborem wierszy w 2007 r. w kwartalniku „Tygiel Kultury”, w 2009 r. zajęła drugie miejsce na Poetry Slam języków słowiańskich w Berlinie. Pisze teksty liryczne i krótką prozę w obu językach. Można ją zobaczyć i usłyszeć na berlińskich „Lesebühnen“.