Akcja zakupy dla seniora

09.05.2020

Obrazek

Uczennice klasy II a matematyczno-informatycznej - Aleksandra Kozubal i Beata Rutowska, jako harcerki Hufca Legnica, włączyły się w akcję "zakupy dla seniora". Wolontariuszki od wielu tygodni pracują społecznie dyżurując przy telefonie i zbierając informacje o codziennych potrzebach osób starszych i schorowanych. Akcja jest wynikiem współpracy Team Legnica, Hufca ZHP Legnica oraz stowarzyszenia Spynacz.