Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

23.04.2020

Obrazek

Zapis ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej:

„24 kwietnia br. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników. W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół, nie będą mogły jednak odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć, podczas których wręczone byłyby świadectwa tegorocznym absolwentom. Każda szkoła powinna zatem określić tryb i terminy odbioru świadectw przez abiturientów. Świadectwa i inne dokumenty mogą być odbierane indywidualnie w sposób ustalony przez dyrektora szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.”