Planowanie eksperymentów badawczych

05.12.2019

Obrazek

W dniu 26 listopada 2019 r. klasa 2c o profilu biologiczno-chemicznym z edukacją medyczną uczestniczyła w 3-godzinnych warsztatach „Planowanie eksperymentów badawczych”, które prowadziła dr Maria Stasiuk z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uczniowie poznawali metody badań biologicznych, ich wady i zalety oraz kształtowali umiejętności formułowania problemów badawczych, stawiania hipotez, planowania prób badawczych i kontrolnych oraz wyciągania poprawnych wniosków na podstawie wyników badań. Jest to kolejny projekt dla licealistów organizowany w ramach współpracy naszej szkoły z Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Opiekunem młodzieży i szkolnym koordynatorem zajęć jest wicedyrektor Agnieszka Nowak - nauczyciel biologii.