Stop paleniu tytoniu!

02.12.2019

Obrazek

W dniu 26 listopada 2019 r. na 5 lekcji w auli szkoły odbył się wykład profilaktyczny dla uczniów I LO, w którym wzięły udział wszystkie klasy drugie oraz klasa 1d(p).

Wykład „Czy nasz mózg ma zawsze rację?” poświęcony był biologicznym aspektom powstawania uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowotnych skutków palenia nikotyny.

Wykład wygłosiła dr Maria Stasiuk z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajęcia zorganizowane zostały w ramach „Programu Wychowawczo- Profilaktycznego” szkoły.