Podziękowanie od NASK

18-11-2021

Nasze Liceum otrzymało cenne podziękowanie za udział w 9. Europejskim Miesiącu Cyberbezpieczeństwa (ECSM).

Ta coroczna kampania informacyjna na temat cyberbezpieczeństwa jest koordynowana przez Agencję Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) i wspierana przez Komisję Europejską, państwa członkowskie UE, Europol, Europejski Bank Centralny, kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz ponad 300 partnerów z sektora prywatnego i publicznego. Przez cały miesiąc promowane są aktualne zalecenia w zakresie cyberbezpieczeństwa, aby umocnić zaufanie do usług internetowych i pomóc obywatelom w ochronie ich danych osobowych, finansowych i zawodowych w internecie.

Szkolnym koordynatorem tego przedsięwzięcia była pani Anna Borowiec - nauczyciel informatyki i matematyki.

Dodał*: Mikołaj Sikorski
Menu