Skład Rady Rodziców

Rok szkolny 2017/2018

Lp. Imię i nazwisko Klasa Funkcja
1. Ewa Gramiak I A Przewodnicząca Rady Rodziców
2. Leszek Wierzbowski I B
3. Brygida Mękal I C
4. Sylwia Jakimów I D Skarbnik
5. Joanna Błaszkiewicz I E Sekretarz
6. Renata Jóźwiak II A Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
7. Joanna Mac II B
8. Elżbieta Szary II C Członek Komisji Rewizyjnej
9. Olga Grzejdak II D Członek Komisji Rewizyjnej
10. Sławomir Gruca II E
11. Violetta Iwanowska III A
12. Anna Ćwiklińska III B Z-ca przewodniczącej Rady Rodziców
13. Rafał Musiał III C
14. Joanna Kaździoł III D
15. Lidia Cebula III E