Skład Rady Rodziców

Rok szkolny 2018/2019

Lp. Imię i nazwisko Klasa Funkcja
1. Jolanta Kozubal I A Przewodnicząca Rady Rodziców
2. Joanna Pawłowska I B
3. Monika Klimek I C
4. Sławomir Sierpowski I D
5. Agnieszka Wilczyńska-Wybraniec I E Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców
6. Dorota Trudzińska-Pogoda II A
7. Leszek Wierzbowski II B
8. Magdalena Drewniak II C
9. Sylwia Jakimów II D Skarbnik
10. Joanna Błaszkiewicz II E Sekretarz
11. Renata Jóźwiak III A Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
12. Joanna Mac III B
13. Elżbieta Szary III C Członek Komisji Rewizyjnej
14. Olga Grzejdak III D Członek Komisji Rewizyjnej
15. Sławomir Gruca III E