Dodatkowe wiadomości o klasie I E

I E

Klasa pod patronatem Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Tomasz Bekas

I Ty możesz wziąć udział w takich wydarzeniach:

• Wycieczka do Chorwacji (Otwórz)
• Konferencja o odpadach (Otwórz)
• Wyjazd do Wrocławia (Otwórz)
• Rajd Kaczawski (Otwórz)
• Obóz naukowy w Karkonoszach (Otwórz)
• Zajęcie na Uniwersytecie Wrocławskim (Otwórz)
• Viadrina (Otwórz)

Drogi Gimnazjalisto!
Zapraszamy do klasy przyrodniczej z edukacją prozdrowotną!

Klasa przyrodnicza to oferta skierowana do uczniów, którzy chcieliby podjąć w przyszłości studia na kierunkach związanych z szeroko pojętą działalnością prozdrowotną.

W obecnych czasach jest coraz większe zapotrzebowanie na zawody związane z metodami leczenia, które polegają na stosowaniu różnego rodzaju bodźców na organizm człowieka w celu usunięcia urazów i dolegliwości oraz przywracania sprawności ruchowej. Istnieje również zapotrzebowanie na zawody, które zapobiegają powstawaniu wielu schorzeń.

Tego typu kwalifikacje zdobędziesz studiując na Akademii Wychowania Fizycznego na wydziałach fizjoterapii oraz wychowania fizycznego.

Po ukończeniu tej klasy będziesz mógł także studiować na Uniwersytecie Przyrodniczym na wydziałach biologii i hodowli zwierząt, medycyny weterynaryjnej, nauk o żywności, inżynierii kształtowania środowiska i geodezji, a także na Uniwersytecie Medycznym na wydziale farmacji.

Nauka w tej klasie przygotuje Cię również do studiów uniwersyteckich na kierunkach przyrodniczych, takich jak: biologia, geografia, geologia, czy gospodarka przestrzenna.


W klasie przyrodniczej z edukacją prozdrowotną proponujemy:

 • dwa przedmioty kierunkowe na poziomie rozszerzonym – biologię i geografię
 • wybór dodatkowego trzeciego przedmiotu rozszerzonego – zgodnie z zainteresowaniami
 • zwiększoną ilość godzin języka angielskiego, co umożliwi Ci pomyślne zdanie matury z języka obcego oraz jednego z wielu międzynarodowych egzaminów językowych: Trinity, FCE, CAE
 • warsztaty prozdrowotne - prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin medycznych i rehabilitacyjnych, warsztaty psychologiczne
 • ciekawe lekcje prowadzone przez doświadczonych nauczycieli z wykorzystaniem bogatej bazy dydaktycznej szkoły
 • rozwijanie zainteresowań oraz pasji twórczych podczas kół przedmiotowych oraz rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego
 • zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim w Muzeum Człowieka i Muzeum Przyrodniczym
 • zajęcia laboratoryjne w Stacji Ochrony Środowiska i Stacji Krwiodawstwa
 • zajęcia terenowe z biologii i geografii w czasie obozów naukowych oraz wycieczek dydaktycznych do rezerwatów przyrody i parków narodowych, np. Karkonoskiego Parku Narodowego, Parku Narodowego Gór Stołowych, Rezerwatów: Wąwóz Myśliborski, Ostrzyca Proboszczowicka, Stawy Przemkowskie
 • wycieczki dydaktyczne do innych regionów Polski oraz zagraniczne
 • obozy krajoznawczo-wypoczynkowe w okresie ferii zimowych i wakacji
 • rajdy turystyczne w dni wolne od nauki
 • zajęcia integracyjne w klasie pierwszej

 • proponowane zajęcia pozalekcyjne dla klasy:
  • koło biologiczne
  • koło geograficzne
  • koło chemiczne
  • koło fizyczne

 • udział klasy w przykładowych projektach:
  Matematyka Reaktywacja - projekt wdrożenia kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Metoda uczenia opiera się pracy z komputerem. Za pośrednictwem Internetu uczniowie mają dostęp do przystępnie napisanych materiałów wykładowych oraz ogromnej liczby interaktywnych elektronicznych ćwiczeń.
  Mam Haka na Raka – projekt, którego nadrzędnym celem jest kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez edukację oraz oswajanie młodzieży z tematem chorób nowotworowych.

 • możliwość udziału w olimpiadach i konkursach z przedmiotów kierunkowych:
  • Olimpiada Biologiczna
  • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
  • Olimpiada Wiedzy o Żywieniu
  • Olimpiada Geograficzna
  • Konkurs Krajoznawczy „Znam powiat legnicki jak swój dom”