Dodatkowe wiadomości o klasie I D

I D

Klasa pod patronatem Politechniki Wrocławskiej

Elżbieta Czornak

I Ty możesz wziąć udział w takich wydarzeniach:

• Obóz matematyczny (Otwórz)
• Dolnośląski Festiwal Nauki (Otwórz)
• Akcja czyszczenia Ziemi (Otwórz)
• Legnicki Konkurs Matematyczny (Otwórz)
• Wyjazdy na Politechnikę Wrocławską (Otwórz)
• Zakopane i Kraków – cykliczne wyjazdy podczas ferii zimowych (Otwórz)

Drogi Gimnazjalisto!
w klasie matematyczno-fizycznej z edukacją architektoniczną:
 • będziesz realizował rozszerzony program z matematyki, a zdobyta wiedza umożliwi Ci podjęcie studiów na wielu różnorodnych kierunkach politechnicznych, uniwersyteckich i ekonomicznych
 • po pierwszej klasie będziesz miał możliwość wyboru przedmiotu dodatkowego - podstaw architektury, grafiki komputerowej
 • zwiększona ilość godzin języka angielskiego umożliwi Ci pomyślne zdanie matury z języka obcego oraz jednego z wielu międzynarodowych egzaminów językowych – Trinity, FCE, CAE, TOEFL
 • jeśli zechcesz, będziesz miał możliwość wyjazdu na wycieczkę do Wielkiej Brytanii i sprawdzenia swoich umiejętności językowych w praktyce
 • będziesz mógł brać udział w kilkudniowych obozach naukowych szlakiem architektury Polski i Europy, olimpiadach i konkursach przedmiotowych, wyjazdach na festiwale nauki i uczestniczyć w gościnnych wykładach na wyższych uczelniach
 • od drugiej klasy możesz uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach z matematyki oraz fizyki na Politechnice Wrocławskiej
 • oto fakty: absolwenci klas matematyczno-fizycznych są studentami: Politechniki i Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a nawet Uniwersytetu Roberta Gordona w dalekiej Szkocji

 • proponowane zajęcia pozalekcyjne dla klasy:
  • koło matematyczne
  • koło fizyczne
  • warsztaty plastyczne
  • zajęcia z rysunku, realizowane w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy

 • udział klasy w przykładowych projektach:
  „Współpraca Politechniki Wrocławskiej zeszkołami ponadgimnazjalnymi” - projekt, którego celem jest m.in. popularyzacja nauki i zapoznawanie uczniów ze specyfiką studiowania. Regularnie organizowane są :wykłady, warsztaty oraz laboratoria z fizyki.
  Lepsza szkoła - projekt przeznaczony dla nauczycieli korzystających z podręczników GWO. Programy projektu od 2002 r. pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.
  Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) – projekt, w którym biorą udział 3-4 osobowe zespoły uczniów zgłaszane przez nauczyciela. Na starcie Gry otrzymują dostęp do notowań giełdowych i 100 tys. wirtualnych złotych, które mogą zainwestować w akcje spółek z WIG30 i mWIG40 oraz w lokaty bankowe.

 • prace wykonane przez uczniów z klas o tym profilu podczas zajęć z podstaw architektury:
  • makieta naszej szkoły (Otwórz)
  • tryptyk „Bitwa legnicka” (Otwórz)
  • herby (Otwórz)
  • obraz „Drużyna Henryka Pobożnego”, ławka autorska (Otwórz)

 • możliwość udziału w olimpiadach i konkursach z przedmiotów kierunkowych:
  • z matematyki
   • Olimpiada Matematyczna oraz Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
   • Mistrzostwa Polski w Grach Matematycznych i Logicznych
   • Międzynarodowe Mistrzostwa w Grach Matematycznych i Logicznych
   • Kangur Matematyczny
   • Konkurs Matematyczny KOMA
   • Mecz Matematyczny
   • Mistrzostwa w Sudoku
  • z fizyki
   • Olimpiada Fizyczna
   • Konkurs Fizyczny „Lwiątko” i „Eureka”