Dodatkowe wiadomości o klasie I A

I A

Klasa pod patronatem
Wydziału Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

I Ty możesz wziąć udział w takich wydarzeniach:

• DialNet Masters (Otwórz)
• z wizytą w siedzibie Google (Otwórz)
• konkurs klasowy „Matematyka bez Granic” (Otwórz)
• obóz naukowy klas matematyczno-informatycznych (Otwórz)
• zdobycie Szkocji (Otwórz)

Drogi Gimnazjalisto!
w klasie matematyczno-informatycznej:
 • opanujesz podstawy w zakresie wszystkich przedmiotów, a w zakresie rozszerzonym z matematyki i informatyki oraz trzeciego wybranego przez Ciebie przedmiotu
 • na zajęciach będziesz miał możliwość zdobycia umiejętności tworzenia własnych programów w języku programowania C++, stron internetowych, poznasz techniki baz danych i rozwiążesz wiele problemów informatycznych
 • damy Ci okazję przygotowania się do certyfikatów z języka angielskiego: FCE, CAE
 • zainteresowania będziesz mógł poszerzyć podczas zajęć z przedmiotu dodatkowego - warsztatów matematyczno-algorytmicznych
 • będziesz uczestniczył w obozach naukowych, realizowanych we współpracy z uczelniami wyższymi, w trakcie obozów zajęcia prowadzą studenci, doktoranci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej
 • będziesz miał szansę wyjechać na wycieczkę do Wielkiej Brytanii (Anglii, Szkocji lub Walii), w tym do jej stolicy – Londynu, gdzie wykorzystasz swoje umiejętności językowe w praktyce

 • proponowane zajęcia pozalekcyjne dla klasy:
  • koło matematyczne
  • warsztaty programistyczne
  • Akademia Sieci Komputerowych – CISCO (możliwość uzyskania certyfikatu)

 • udział klasy w przykładowych projektach:
  IT Szkoła - internetowy, otwarty program 3-letnich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla :uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  „Pilotaż programowania” - celem projektu jest kształcenie u uczniów umiejętności rozwiązywania problemów na bazie logicznego, abstrakcyjnego, algorytmicznego myślenia i sposobów prezentowania informacji oraz programowania z wykorzystaniem komputera.

 • możliwość udziału w olimpiadach i konkursach z przedmiotów kierunkowych:
  • z matematyki
   • Olimpiada Matematyczna
   • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
   • Dolnośląskie Mecze Matematyczne
   • Kangur Matematyczny
   • Konkurs Matematyczny KOMA
   • Konkurs KoALa
   • Mecz Matematyczny
  • z informatyki
   • Olimpiada Informatyczna
   • Konkurs Programistyczny PIZZA
   • Konkurs Diversity
   • Konkurs Programistyczny FRAKTAL