Spis klas

Rok szkolny 2016/2017

Klasa Nazwa klasy Wychowawca
I A Matematyczno-informatyczna Piotr Widziewicz
I B Humanistyczna: medialno-prawna Joanna Piskorska-Gomoliszek
I C Biologiczno-chemiczna Wojciech Jaśkiewicz
I D Matematyczna z architekturą Zbigniew Masłowski
I E Przyrodnicza z edukacją prozdrowotną Waldemar Małek
II A Matematyczno-informatyczna Ewa Wojtyło
II B Humanistyczna: medialno-prawna Alina Juchniewicz-Nowak
II C Biologiczno-chemiczna Agnieszka Selwat
II D Matematyczno-fizyczna Mirosława Bąkowska
II E Ogólna – wielu możliwości Ewelina Hoszman
III A Matematyczno- informatyczna Agnieszka Grzywacz
III B Humanistyczna: medialno-prawna Tomasz Dziurzyński
III C Biologiczno-chemiczna Alina Sasińska
III D Matematyczno-fizyczna Robert Wójcicki
III E Ogólna Renata Grosicka