Osobowość roku

Regulamin tytułu „Osobowość roku”

 1. Tytuł "Osobowość roku" przyznawany jest uczniowi:
  1. Tytuł „Osobowość roku” przyznaje Dyrektor Liceum na wniosek Rady Pedagogicznej i Parlamentu Uczniowskiego.
  2. Tytuł przyznaje się jednorazowo.
  3. Warunki przyznawania:
   • wzorowe pełnienie funkcji w Parlamencie Uczniowskim lub Młodzieżowej Radzie Miasta
   • przygotowanie przedsięwzięcia na rzecz społeczności szkolnej lub lokalnej
   • udokumentowana działalność na rzecz innych (wolontariat)
 2. Tytuł „Osobowość roku” ma formę statuetki.
Statuetka Osobowość Roku

Uczniowie wyróżnieni tytułem „Osobowość roku”

 1. Joanna Brylowska – 2011 r.
 2. Michał Tokarski – 2012 r.
 3. Tomasz Ćwichuła – 2013 r.
 4. Robert Kozak – 2013 r.
 5. Grzegorz Żurakowski – 2013 r.
 6. Piotr Makuła – 2014 r.
 7. Marta Wańkowicz – 2014 r.
 8. Jan Tabor – 2015 r.
 9. Krzysztof Bałaj – 2015 r.
 10. Artur Ćwikliński – 2015 r.
 11. Kacper Majoch – 2015 r.
 12. Klaudia Jatczak – 2015 r.