Terminarz

Rok szkolny 2018/2019

Miesiąc

Data

Działanie

Wrzesień

03.09.2018

11.09.2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Szkolenie maturzystów przed wypełnieniem deklaracji

Październik

01.10.2018

05.10.2018

12.10.2018

27.10.2018

Składanie deklaracji wyboru przedmiotów na egzamin maturalny 

„Integra” i „Adapciak” klas I

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dzień Patrona Szkoły – pasowanie i ślubowanie klas I

Półmetek

Listopad

09.11.2018

„Dzień dla Niepodległej”

Grudzień

23-31.12. 2018

Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń

12.01.2019

16.01.2019

28.01-10.02.2019

Studniówka

Uroczyste podsumowanie pracy za I semestr

Ferie zimowe

Kwiecień

01-03.04. 2019

IV 2019

18-23.04. 2019

26.04.2019

30.04.2019

Rekolekcje

Szkolenie maturzystów przed maturą

Wiosenna przerwa świąteczna

Zakończenie nauki klas III

Akademia z okazji 3 Maja

Maj

06-25.05. 2019

Egzaminy maturalne

Czerwiec

21.06.2019

22.06-31.08.2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I i II

Ferie letnie

Lipiec

04.07.2019

Wydanie maturzystom świadectw dojrzałości

Sierpień

20.08.2019

20.08.2019

22-23.08. 2019

Egzaminy poprawkowe matury pisemnej

Egzaminy poprawkowe matury ustnej

Egzaminy poprawkowe uczniów klas I i II

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

02.11.2018 r., 02.05.2019 r., 06.05.2019 r., 07.05.2019 r., 08.05.2019 r.