Zebrania i konsultacje

Miesiąc Data Działanie
Wrzesień 05.09.2017
07.09.2017
Zebranie wychowawców z rodzicami klas I
Zebranie wychowawców z rodzicami klas II i III
Listopad 09.11.2017 Wywiadówka śródokresowa dla rodziców klas I-III – spotkanie z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów
Grudzień 07.12.2017 Konsultacje wychowawców z rodzicami klas I-III w sprawie proponowanych ocen semestralnych
Styczeń 11.01.2018 Zebranie po I semestrze klas I-III – spotkanie z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów
Marzec 22.03.2018 Wywiadówka śródokresowa dla rodziców klas I i II – spotkanie z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów
Konsultacje wychowawców z rodzicami klas III w sprawie proponowanych ocen końcowych
Maj 17.05.2018 Konsultacje wychowawców z rodzicami klas I i II w sprawie proponowanych ocen rocznych