Zebrania i konsultacje

06.09.2016 r. – zebrania z rodzicami klas pierwszych
08.09.2016 r. – zebrania z rodzicami klas drugich i trzecich
03.11.2016 r. – wywiadówka śródokresowa dla rodziców klas I-III, konsultacje z nauczycielami wszystkich przedmiotów
08.12.2016 r. – konsultacje wychowawców z rodzicami klas I-III w sprawie proponowanych ocen semestralnych
19.01.2017 r. – wywiadówka po I semestrze klas I-III
23.03.2017 r. – wywiadówka śródokresowa dla rodziców klas I i II; konsultacje z nauczycielami wszystkich przedmiotów oraz zebrania klas III w sprawie proponowanych ocen końcowych
18.05.2017 r. – konsultacje wychowawców z rodzicami klas I i II w sprawie proponowanych ocen rocznych