Zebrania i konsultacje

Miesiąc Data Działanie
Wrzesień 05.09.2018
06.09.2018
Zebranie wychowawców z rodzicami klas I
Zebranie wychowawców z rodzicami klas II i III
Listopad 08.11.2018 Wywiadówka śródokresowa dla rodziców klas I-III – spotkanie z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów
Grudzień 06.12.2018 Konsultacje wychowawców z rodzicami klas I-III w sprawie proponowanych ocen semestralnych
Styczeń 17.01.2019 Zebranie po I semestrze klas I-III – spotkanie z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów
Marzec 14.03.2019 Wywiadówka śródokresowa dla rodziców klas I i II – spotkanie z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów
Konsultacje wychowawców z rodzicami klas III w sprawie proponowanych ocen końcowych
Maj 16.05.2019 Konsultacje wychowawców z rodzicami klas I i II w sprawie proponowanych ocen rocznych