Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy 1

18-07-2023
Informacje o wynikach rekrutacji znajdują się na indywidualnym koncie w systemie naboru: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/ oraz na tablicy ogłoszeń na parterze budynku szkoły.

Uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy 1, którzy nie dostarczyli oryginałów świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu w pierwszym etapie rekrutacji, prosimy o dostarczenie dokumentów do sekretariatu szkoły do dnia 28 lipca 2023 r., do godz. 14.00.

Spis podręczników dla klasy 1 znajduje się na naszej stronie pod linkiem: Spis

Zamieścił/a: Anna Borowiec
Menu