Lekcja kwadranta czyli polski baseball

11-05-2023
. .
W dniu 11 maja 2023 r. nauczyciele wychowania fizycznego - pan Tomasz Piasecki i pan Krzysztof Waszkiewicz – zaproponowali klasie III A rozegranie w Parku Miejskim gry w kwadranta, który popularnie nazywany jest polskim baseballem.  

Kwadrant wywodzi się z zespołowej gry na punkty z użyciem kija. Jest to gra znana w Europie i Polsce już od czasów średniowiecza. 

Zasady kwadranta opracowane zostały prawie 100 lat temu (w 1930 r.), chociaż jego tradycje sięgają ponad 400 lat. Wywodzi się on bowiem z gry „palant”, w którego grano już na dworze Zygmunta Augusta. Palant uważany był nawet za najpopularniejszą grę w Polsce w XVIII i XIX wieku. Co ciekawe, jedna z tez, wysunięta przez prof. Normana Davisa w książce „Boże Igrzysko”, mówi o tym, że amerykański baseball wywodzi się właśnie z polskiego „palanta”. Wg niego amerykański gubernator John Smith, w 1608 r. zwerbował na swoją wyprawę do Ameryki polskich specjalistów z różnych dziedzin. To oni mieli rozpropagować palanta w jednej z pierwszych kolonii w Ameryce Północnej. 

Powyższe informacje można uzyskać klikając w link poniżej. Znajdziecie tam również szczegółowe przepisy gry. 

hydracentrum.pl

Zamieścił/a: Filip Ziarno
Menu