21 numer „Nowego Napisu”

20-02-2024
Nasze Liceum otrzymało od Instytutu Literatury dwudziesty pierwszy numer Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat”, który jest poświęcony „brulionowi”.  

W części dotyczącej tematu przewodniego ten fenomen potransformacyjnej kultury badają m.in. Aleksandra Polewczyk, Jakub Rawski i Ireneusz Staroń. 

Do Kwartalnika dołączone zostały następujące książki z Biblioteki Krytyki Literackiej: 

  1. „Literatura życiem pisana.” Oblicza dzieła Romana Brandstaettera – Ryszarda Zajączkowskiego. 

  1. „Granice ludzkiego poznania.” O wybranych aspektach twórczości Jacka Dukaja – Łukasza Kucharczyka. 

  1. „Szukaj w historii wyjaśnienia swego losu.” Proza Władysława Lecha Terleckiego – Lecha Giemzy. 

Zapraszamy do biblioteki szkolnej! 

 

Zamieścił/a: Stanisław Waluk
Menu