18 numer „Nowego Napisu”

08-09-2023
Nasze Liceum otrzymało od Instytutu Literatury osiemnasty numer Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat”, który jest poświęcony literaturze nowoczesnej.  

W części dotyczącej tematu przewodniego autorzy prezentują różne projekty literackie, m.in. Witolda Gombrowicza, Brunona Schulza, Agaty Puwalskiej i Miłosza Biedrzyckiego. 

Do Kwartalnika dołączone zostały następujące książki z Biblioteki Krytyki Literackiej: 

  1. „Jeśli mi słowo bić przestanie, co mi po sercu”. O twórczości Kazimierza Wierzyńskiego – Jolanty Dudek. 

  1. „Kronikarz „czasów niepewnych”. O Ferdynandzie Goetlu i jego twórczości – Krzysztofa Polechońskiego. 

  1. „Polskość łacińska. O twórczości literackiej Karola Wojtyły - Jana Pawła II” – Tomasza Garbola. 

Zapraszamy do biblioteki szkolnej! 

Zamieścił/a: Anna Borowiec
Menu