Podziękowanie za udział w 18. edycji Góry Grosza

Towarzystwo Nasz Dom przekazało podziękowanie za ofiarność i wyrazy uznania społeczności naszego Liceum za udział w 18. edycji „Góry Grosza”.

Książka do biblioteki od absolwenta

W dniu 19.06.2018 r. nasza biblioteka wzbogaciła się o nową pozycję. Panią dyrektor odwiedził absolwent Liceum - ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk, który przekazał szkole swoją książkę wraz z dedykacją.

Gościliśmy uczniów z SP 10 w Legnicy
W dniu 18.06.2018 r. gościliśmy uczniów z klasy siódmej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Legnicy.
Uroczystość „OLIMPIJCZYCY 2018”

Mateusz Materek – tegoroczny laureat zawodów centralnych Olimpiady Literatury i Języka Polskiego wraz z opiekunem naukowym – panem Tomaszem Dziurzyńskim, a także wicedyrektor szkoły - pani Agnieszka Nowak - wzięli udział w uroczystości „OLIMPIJCZYCY 2018”, którą zorganizował Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej w dniu 18 czerwca 2018 r.

Uczniowie projektują

Na korytarzu pierwszego piętra naszej szkoły stanęły kolejne ławki. Jedna z nich to „Ławka Ducha Gór”, druga - „Ławka krakowska”.

Byliśmy na wycieczce we Włoszech!

Często klasy nie mogą się zorganizować, by pojechać na 3 dni do Karpacza. Takich problemów nie mieli humaniści z I B, bo praktycznie cała klasa spędziła 10 pięknych dni (08-17.06.2018 r.) pod niebem Italii, traktując tę wyprawę jako szczególny sposób poznania źródeł europejskiej kultury.

Podsumowanie akcji „Grosz do Grosza”
Otrzymaliśmy podziękowanie za udział w ogólnopolskiej akcji „Grosz do Grosza” w ramach programu „Dzwonek na obiad” Fundacji „Być Bardziej”.
,,Milorda Ćwieka Przypadki…”

W dniu 15.06.2018 r. klasa 2a oraz 2c uczestniczyły w przedstawieniu pt. ,,Milorda Ćwieka Przypadki czyli Bardzo Poważny Dramat w Czterech Scenach” w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy. Autorką oryginalnego tekstu jest absolwentka naszej szkoły Justyna Choroszczak.

XIII Festiwal Plażowych Gier Zespołowych – szkoły gimnazjalne i podstawowe
Komunika końcowy XIII Festiwal Plażowych Gier Zespołowych „Kormoran Beach Party Legnica 2018” 14 czerwca 2018
XIII Festiwal Plażowych Gier Zespołowych – szkoły ponadgimnazjalne
Komunikat końcowy XIII Festiwal Plażowych Gier Zespołowych – „Kormoran Beach Party, Legnica 2018” 12 czerwca 2018 r.