Pierwsza pomoc przedlekarska
W dniach od 11-13 kwietnia oraz 17 kwietnia 2012 r. uczniowie klas drugich byli szkoleni w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej i pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Następna