Nasze szkolne obchody Jubileuszu 70-lecia
W dniu 28.09.2015 r. odbyły się w auli obchody Jubileuszu 70-lecia Liceum. Program artystyczny mogli zobaczyć uczniowie całej szkoły.
Przywitanie przed szkołą

Program Jubileuszu 70-lecia szkoły:

8.00 – Msza w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Legnicy
9.00 – Przemarsz do szkoły przez Rynek Miejski
9.30 – Powitanie Absolwentów w szkole
11.00 – JUBILEUSZ SZKOŁY – uroczysta gala w Qubus Hotel
13.00 – Spotkania Absolwentów z nauczycielami, zwiedzanie szkoły
16.00 – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji Jubileuszu 70-lecia
20.00 – Bal Absolwentów w restauracji Qubus Hotel

Jubileuszowa gala z okazji 70-lecia
Uroczysta gala z okazji Jubileuszu 70-lecia szkoły została przeniesiona (na kilka dni przed imprezą) z auli szkolnej do największej sali Qubus Hotel. Wynikało to z ilości zgłoszeń ze strony Absolwentów. Wydanych zostało 650 zaproszeń!
Pamiątki z 70-lecia szkoły
Reprezentacja rodziców, w której skład wchodzili przewodniczących Rad Rodziców z różnych lat - z panią Izabelą Wańkowicz na czele - przekazała szkole nową mównicę.
Nagroda Specjalna im. Alicji Kopestyńskiej
Podczas uroczystości 70-lecia po raz pierwszy została wręczona Nagroda Specjalna. Regulamin opracował absolwent szkoły, wiceprzewodniczący Rady Rodziców, sędzia – pan Aleksander Żurakowski.
Program artystyczny podczas 70-lecia
Profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie oraz intrygujący program artystyczny – to atuty gali.
Na zdjęciu wokaliści, instrumentaliści i tancerze, którzy uczestniczyli w programie. Wśród nich dużą grupę stanowili absolwenci. Całością kierowała Joanna Brylowska, także absolwentka.
Wspaniali absolwenci I LO
Naszą chlubą jesteście Wy – absolwenci. Na przestrzeni dziejów naszą szkołę opuściło ponad osiem i pół tysiąca absolwentów. Ich życie i dokonania wywarły wpływ na historię miasta, regionu i kraju. Wśród znanych absolwentów warto wymienić: Waldemara Krzystka — reżysera, Tomasza Kota — aktora, Tadeusza Samborskiego — polityka, Elżbietę Szmytkę — śpiewaczkę operową, Beatę Tadlę ― dziennikarkę, Daniela Waszkiewicza ― sportowca i trenera kadry narodowej, Ryszarda Wrzaskałę ― kompozytora” – to fragment przemówienia pani dyrektor Haliny Tamioły podczas uroczystej gali.
„Historia szkoły zapisana w kamieniu”
W minionym 70-leciu I Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy nie zapomniano o utrwaleniu tego, co żyje w naszej pamięci, co tworzy historię, co stanowi pomost między przeszłością a teraźniejszością. Wszystkie te wartości zostały wpisane w kamieniu na tablicach pamiątkowych. Historia napisów na tablicach pamiątkowych jest tak długa jak historia szkoły. Można je spotkać na zewnątrz i wewnątrz budynku. Stosunkowo wiele tablic z napisami pamiątkowymi powstało w latach siedemdziesiątych. Ich inicjatorami i fundatorami byli głównie absolwenci szkoły. Powstały wtedy tablice upamiętniające dyrektora I LO mgr Franciszka Pałkę, wybitną postać w dziejach powojennej legnickiej oświaty, a także wydarzenia, które wpisały się trwale w życie szkoły i Legnicy.
Festiwal Nauki w I LO
W dniu 24 września 2015 r. w auli naszego Liceum odbywały się wykłady w ramach XVIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
Wygrana w biegach przełajowych
W dniu 24 września 2015 r. chłopcy z naszej szkoły wygrali drużynową klasyfikację w biegach przełajowych.