Uczniowie wybrali nowe władze

19.02.2016

Obrazek
W dniu 19 lutego 2016 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Prezydium Parlamentu Uczniowskiego.

W skład Komisji Wyborczej wchodzili: Agnieszka Prawda - Przewodnicząca PU, Karol Kołodyński - Szef Informacji PU, Amelia Kamińska, Aleksandra Kliś, Oliwia Ślemp – uczennice z klasy II A. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwały: opiekun PU – pani Agnieszka Grzywacz oraz pani dyrektor. Uprawnionych do głosowania było 458 uczniów. Liczba wydanych kart do głosowania wyniosła 403, co stanowi 88% frekwencji wyborczej. Liczba głosów ważnych - 96,3%, głosów nieważnych – 3,7%.

Wyniki głosowania:

1. Michał Grabowiecki z II B - Przewodniczący Parlamentu Uczniowskiego, 151 głosów
2. Anna Cieśla z I C - zastępca Przewodniczącego PU, 106 głosów
3. Julia Silldorff z II C - Szef Informacji PU, 73 głosy
4. Maria Iwanicka z I B - Rzecznik Praw Ucznia, 58 głosów.


Gratulujemy!