Michał i Katarzyna na Olimpiadzie o Żywieniu

14.01.2016

Obrazek
W dniu 11 stycznia 2016 r. w Jeleniej Górze odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, w którym uczestniczyli uczniowie z klas biologiczno-chemicznych:
1. Michał Kosmecki – I C
2. Katarzyna Skała – III C.
Opiekunem uczniów jest pani Agnieszka Nowak.

W oczekiwaniu na oficjalne wyniki, zachęcamy młodzież do zainteresowania się tą Olimpiadą. Oto fragment „Regulaminu”:
„Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności (...) stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych problemem żywienia, upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocję zdrowia oraz tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy”.