Nagroda Specjalna im. Alicji Kopestyńskiej

26.09.2015

Obrazek
Podczas uroczystości 70-lecia po raz pierwszy została wręczona Nagroda Specjalna. Regulamin opracował absolwent szkoły, wiceprzewodniczący Rady Rodziców, sędzia – pan Aleksander Żurakowski.

Nagroda Specjalna nosi imię Alicji Kopestyńskiej – nieżyjącej nauczycielki historii w I LO, kuratora oświaty województwa legnickiego od 1990 r., założycielki Fundacji Pomocy Szkołom „Poznanie i Sztuka”.

Nagrodę Specjalną im. Alicji Kopestyńskiej za wkład w rozwój szkoły i podnoszenie jej rangi w środowisku otrzymali:

1) Pan Zbigniew Tułacz – rodzic szkolny, od grudnia 1994 r. przewodniczący Rady Nadzorczej Szkolnej Fundacji Solidarności z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy, funkcję tę pełni społecznie

2) Pan Ryszard Słomiany – rodzic szkolny, wykonawca 5 tablic pamiątkowych na budynku szkoły i w auli szkolnej

3) Państwo Grażyna i Andrzej Karpiakowie – rodzice szkolni, za wielokrotną pomoc, tj. nieodpłatne wykonanie na rzecz szkoły znaczących prac modernizacyjnych oraz wyposażanie szkolnych sportowców w odzież sportową

4) Pan Tadeusz Samborski – absolwent szkoły, za wielokrotnie wspieranie szkoły w procesie dydaktycznym i wychowawczym oraz wyposażanie biblioteki szkolnej w książki

5) Pan Ryszard Gajewski – absolwent szkoły, organizator 6 zjazdów absolwentów z lat 1945-1955, inicjator 3 książek (wspomnienia o szkole) oraz 2 tablic pamiątkowych; nagroda przyznana pośmiertnie, przekazana przedstawicielowi I Dekady - prof. Wojciechowi Dindorfowi.