Dzień Patrona Szkoły

28.09.2015

Obrazek
W dniu 28 września 2015 r. obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły, który połączony był ze ślubowaniem i pasowaniem uczniów klas pierwszych.

Część oficjalną uroczystości poprowadziła przewodnicząca szkoły – Agnieszka Prawda. Pięknie zabrzmiały wszystkie zwrotki hymnu, który zaśpiewali nasi młodsi koledzy. Pani dyrektor Halina Tamioła w swoim przemówieniu nawiązała do Jubileuszu 70-lecia Liceum, wymieniła również znanych absolwentów naszej szkoły. Do pasowania wykorzystany został dar od rodziców – szabla „do boku Kościuszki”, która znajduje się w zbiorach szkolnej Izby Tradycji. Drodzy uczniowie klas pierwszych – od dziś jesteście pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej I LO. Gratulujemy!